บริการให้เช่ารถพร้อมคนขับ Toyota Alphard พร้อมพนักงานขับรถที่มากไปด้วยประสบการณ์ บริการสุภาพ ขับรถปลอดภัย รถใหม่ สะอาด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมจะนำพาคุณลูกค้าไปสู่ที่หมายด้วยความปลอดภัย

Alphard
เช่า Alphard พร้อมคนขับ 01
เช่า Alphard พร้อมคนขับ 02
เช่า Alphard พร้อมคนขับ 03
เช่า Alphard พร้อมคนขับ 04

รายละเอียดรถบริการรุ่น Toyota Alphard

รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 4 -5 ที่นั่ง
รถใหม่ พร้อมตรวจสภาพก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ
หน้าจอ LCD สำหรับรับชมความบันเทิง
ช่องต่อชาร์ต USB และ Type C
น้ำดื่มให้บริการฟรี ภายในรถ
เบาะปรับไฟฟ้า เพิ่มความสบายขณะใช้บริการ
ประตูระบบไฟฟ้า ปลอดภัย มั่นใจ
อัตราค่าบริการ เช่ารถตู้พร้อมคนขับ Toyota Alphard
ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การให้บริการของเราจะเป็นการเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เท่านั้น
2. ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 10 ชั่วโมง (ผู้เดินทางสามารถนัดหมายเวลาเริ่มต้นงานได้ แต่ไม่เกินเวลา เที่ยงคืน หากเกินเวลา เที่ยงคืน จะคิดเป็นค่าบริการของวันใหม่ทันที )
3. ราคาค่าเช่าใช้บริการนี้ ไม่รวม ค่าน้ำมัน , ค่าทางด่วน , ค่าสถานที่จอดรถ(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับทางเดินทาง
4. เมื่อใช้บริการแล้ว แต่ระยะเวลาใช้บริการไม่ครบตามจำนวนวันที่จอง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าบริการเต็มตามจำนวนวันที่คุณลูกค้าจองมา เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการล็อคคิวรถให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. ระหว่างการใช้บริการ จะไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้เนื่องจากทางบริษัทได้จัดเตรียมและล็อคคิวรถไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หากเลื่อนวันเดินทางจะต้องยกเลิกงานและทำการจองใหม่เท่านั้น
6. หากประสงค์เลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนการเดินทางจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
7. ไม่อนุญาตนำของที่มีกลิ่นรุนแรงขึ้นรถเช่น ทุเรียน กะปิ ปลาร้า เป็นต้น

กรณีหากมีการขอยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

1. กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว สามารถยกเลิกการจองได้ ดังนี้ 

1.1 กรณีแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วันจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

1.2 กรณีหากแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 5 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

2. กรณีขอยกเลิกหรือลดจำนวนวัน/เวลาการใช้บริการภายในวันลง โดยแจ้งภายในวันที่เดินทางหรือใช้บริการอยู่ ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าบริการเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันเช่นเดิม